Värdeutveckling, graf

Tid:   Värde:   
Avkastningsdiagram
Obligationsfond
Tidsperiod
Ladda ner kurshistorik
Ladda ner
Egen tidsperiod
Jämför med andra fonder

Värdeutveckling, tabell

Period %
1 dag -0,05
1 vecka 0,08
1 månad 0,02
3 månader -1,07
6 månader -0,30
i år 1,96
1 år 1,85
3 år 2,99
5 år 5,52
10 år 27,07
2019-11-30

10 största innehav

Swedbank Robur Företagsobligationsfond A 16,69 %
90 Day Eurodollar Future Sept20 15,15 %
Ränteswap-EUR-20240307_Pay 5,72 %
Ränteswap-SEK-20240307_Receive 5,66 %
Swedbank Mortgage AB 1% 4,79 %
Sgb10y December Future 2019-12-18 4,73 %
Ränteswap-EUR-20220912_Pay 4,05 %
Ränteswap-EUR-20230307_Pay 4,02 %
Ränteswap-EUR-20210912_Pay 4,02 %
Ränteswap-EUR-20200316_Pay 4,01 %

Handla

Handla Köp
PPM Nej
Bryttid, kl. 15:30

Kort om fonden

Fonden placerar i svenska räntepapper såsom statsobligationer, säkerställda svenska bostadsobligationer och obligationer utgivna av kommuner och landsting. En betydande andel av fondens medel kan också placeras i andra fonder. Fonden får även använda sig av derivatinstrument, utfärdade i svenska kronor eller utländsk valuta, i strävan att öka fondens avkastning. Den genomsnittliga löptiden på fondens innehav ska vara mellan två och nio år. Fonden följer även fondbolagets policy för ansvarsfulla investeringar, läs mer om policyn i fondens informationsbroschyr. Fonden lämnar normalt ingen utdelning utan vinster återinvesteras i fonden.

Rating och risk

Morningstar Rating™ 3 år 3
Riskklass 2
Standardavvikelse 3 år,% 1,43
Sharpe-kvot 3 år 0,93
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används. Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se

Avgifter

Förvaltningsavgift 0,50 %
Norman-belopp, SEK 3399
Köpavgift 0,00 %
Säljavgift 0,00 %
Korttidsavgift 0,00 %
Minsta köpbelopp, SEK 100
Minsta månadsspar, SEK 100
Om köp understiger Minsta köpbelopp kan en avgift tas ut.
Ytterligare avgifter kan tillkomma. Mer information finns i fondens faktablad.

Fondinformation

Fondbolag Swedbank Robur
Fondens startdatum 1986-04-22
Legalt säte SE
ISIN SE0000543076
Fondförmögenhet, miljoner SEK 3775,69
Stängda handelsdagar Kalender
Utdelande Nej